photo
نام و نام خانوادگی: كبری مسلمی
تلفن همراه: 9124418779
محل اشتغال: سلطانیه
وضعیت اشتغال: وکیل پایه یک دادگستری - مشغول به کار
تلفن دفتر: د02433558771
نقل و انتقال:
آدرس دفتر:
شماره پروانه وکالت: 167 ز