photo
نام و نام خانوادگی: حسن برجی
تلفن همراه: 9125420301
محل اشتغال: خرمدره
وضعیت اشتغال: وکیل پایه یک دادگستری - مشغول به کار
تلفن دفتر: 02435538420 د
نقل و انتقال:
آدرس دفتر: دفتر: خرمدره- روبروی دادگستری
شماره پروانه وکالت: 153ز