photo
نام و نام خانوادگی: علی آقامرادی
تلفن همراه: 9123422118
محل اشتغال: خدابنده
وضعیت اشتغال: وکیل پایه یک دادگستری - مشغول به کار
تلفن دفتر: د 02434227764
نقل و انتقال:
آدرس دفتر: دفتر: قیدار- خیابان تختی- روبروی شورای حل اختلاف.
شماره پروانه وکالت: 92 ز